ბედი როგორ უნდა მივიღოთ უკეთესი მოჩვენება


პასუხი 1:

ეს არის რვა პირამიდა მთელს სფეროში, რომლებიც დამონტაჟებულია ორ პარალელურ ხაზზე, რომლებიც ვერტიკალურ რეჟიმში გადიან სფეროს ფართო ნაწილის გასწვრივ. წინა ოთხს შორის არსებული სივრცე შეიძლება განასხვავოთ უკნიდან "სახის" მიხედვით, ვიდრე უკანა მხარეს არსებული ცარიელი მხარე.


პასუხი 2:

ამათგან ერთს გულისხმობთ?

ჰო, ვფიქრობ, ისინი შებრუნებული რუბიქსის კუბივით გამოიყურებიან.