რა განსხვავებაა პანტოფობიას, პანტოფობიასა და პანოფობიას შორის?


პასუხი 1:

პანტოფობია არის ყველაფრის შიში. სიტყვა შარვლის წარმოშობა არის ბერძნული (ნიშნავს ყველაფერს) და ფობია ბერძნული (ნიშნავს შიშს). პანთოფობია განიხილება სპეციფიური ფობია, რომლის შესახებაც მთავარ გვერდზე ხდება. პანთოფობია ასევე ცნობილია როგორც პანოფობია ან პანფობია ან პამფობია.

ეს ბმული შეიძლება სასარგებლო იყოს: Common-phobias.com