როგორ შეგიძლიათ გითხრათ განსხვავება ნაწლავის შეგრძნებასა და მოკლე ემოციურ აზროვნებას შორის?


პასუხი 1:

ნაწლავის შეგრძნება იცვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მნიშვნელოვანი ახალი ინფორმაცია ხდება და ხდება ინტერნეტიზაცია. ხანმოკლე, ემოციურად დატვირთული აზროვნება შეიცვლება, როგორც ემოციები, რომლებიც არგუმენტაციის ჯაჭვს ჩნდება. ეს, ალბათ, არ არის სასარგებლო განსხვავება, რადგან ამის გარკვევა მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება.

რაც მათ ამ მომენტში განასხვავებას შეუწყობს ის არის, რომ ნაწლავის შეგრძნების წყარო ზოგადად ცნობიერად არ არის ხელმისაწვდომი იმ ადამიანისთვის, ვისაც აქვს ეს შეგრძნება, მაშინ, როდესაც ეს ძირითადად აშკარაა, როდესაც ემოციები ჩვენი ცნობიერების მძღოლთა სავარძელშია.