როგორ აღწერეთ ცოცხალი არსებები და არა ცოცხალი არსებები ბავშვებს შორის?


პასუხი 1:

ბიოტიკური ან ცოცხალი რამ შედგება 1) უჯრედისაგან; 2) რეპროდუცირება; 3) გაცვლა მათ გარემოსთან; 4) ენერგიის წარმოება და გამოყენება. თუ ეს თვისებები არ არის შესრულებული, ნივთი ითვლება არამიკური ან არა ცოცხალი. პატარა ბავშვებიც კი მოხიბლულები არიან მცენარის ფოთოლში უჯრედების დანახვისას და პლასტიკური ფოთლის უჯრედები არ აქვთ.