როგორ უნდა იქნას გამოყენებული ტერმინები "იმპანელი" და "ემპანელი"? არსებობს სხვაობა ამ ორ ტერმინს შორის?


პასუხი 1:

Empanel არის ბრიტანულ-ინგლისური სიტყვის impanel- ის ამერიკული ფორმა. ეს ძირითადად ერთადერთი განსხვავებაა.

ორივე ზმნებია, რაც გულისხმობს ხალხის ჯგუფის შერჩევას ან დამატებას, რომლებიც წყვეტენ (ჩვეულებრივ, საზოგადოებრივ) სამოქალაქო სამართლის საკითხს (ორგანიზაციის ფარგლებში - მაგალითად, კონფერენციისთვის) ან შესთავაზებენ მათ სიბრძნეს, ან აპირებენ ჟიურის შექმნას. განაჩენის მისაღებად სასამართლოს წინაშე.

  • მერმა გადაწყვიტა შექმნას საკონსულტაციო საბჭო გამოჩენილი პედაგოგებისთვის. იურისტებმა ჟიურის შთაბეჭდილება დაიწყეს გასული წლის ხუთშაბათიდან.