რა განსხვავებაა ბეტონის ცილინდრებსა და კუბებს შორის?


პასუხი 1:

თუ იკითხავთ შეკუმშვის ტესტის მეთოდებზე ...

განსხვავება არის ის, თუ როგორ მუშაობენ ისინი დატვირთვის ქვეშ.

Poisson- ის ეფექტის გამო, საცდელი აპარატის ფოლადის ფირფიტები ზღუდავს ნიმუშის დაუცველ ადგილებს.

ვინაიდან კუბის სიმაღლე უფრო დაბალია ვიდრე ცილინდრი, კუბის ბირთვი ექვემდებარება შეზღუდვებს, რაც იწვევს კუბების უფრო მაღალი წნევის ტესტის შედეგებს, ვიდრე ცილინდრები.