რა განსხვავებაა ციტოპლაზმაში, ციტოზოლსა და პროტოპლაზმს შორის?


პასუხი 1:

თქვენ აღმოაჩენთ, რომ უჯრედის სითხის უმეტესობა ორ ნაწილად შეიძლება დავყოთ. ერთი, რომელიც არის ბირთვის შიგნით, ხოლო მეორე, რომელიც არის ბირთვი.

ასე რომ გაითვალისწინეთ, რომ ბირთვში არსებულ სითხეს უწოდებენ ნუკლეოპლაზმას, ხოლო მის გარეთ სითხეს უწოდებენ ნუკლეოპლაზმას, რომელიც არცერთ ორგანულესში არ შედის, ხოლო ციტოპლაზმს ორგანულ ნაწლავში სითხეს უწოდებენ, ბირთვების გარდა.