რა განსხვავებაა რევოლუციასა და ტრანსფორმაციას შორის?


პასუხი 1:

Google უბრალოდ თითოეული სიტყვის განმარტებებს. მეჩვენება, რომ ამ დღეებში ძალიან ბევრ ადამიანს სურს სიტყვები ნიშნავს იმას, რასაც არ ნიშნავს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აშშ – ის განაწილების მიზეზი. მათ უნდათ რომ დემოკრატია რესპუბლიკას ნიშნავს. მათ სურთ, რომ სოციალური სამართლიანობა ნიშნავს იმას, რაც არასდროს გააკეთეს. მაგალითი: სოციალური სამართლიანობა: არა ის, რასაც ფიქრობთ

მარცხენა და მარჯვნივ კონსტრუქციული მსჯელობა თითქმის შეუძლებელია, თუ ერთი მხარე იყენებს სიტყვებს, რომლითაც სხვაა განსხვავებული.

გამოყენებამდე გამოიყენეთ სიტყვის განმარტებები.